เครื่องกรองและเครื่องควบคุม

Filters and Regulators

เครื่องกรอง

เครื่องกรองแยกของ EXAIR กำจัดน้ำ สิ่งสกปรก และสนิมจากระบบอากาศอัดของคุณเพื่อป้องกันการอุดตันหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อากาศอัดใดๆ บนสายผลิต EXAIR มีทั้งเครื่องกรองแยกแบบที่ควบคุมด้วยมือ และเครื่องกรองแยกที่ปล่อยของเสียให้ไหลออกโดยอัตโนมัติิ

เครื่องกรองน้ำมันของ EXAIR กำจัดละอองน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอากาศอัดทั่วไป ลูกลอยที่อยู่ภายในจะกระตุ้นให้น้ำมันไหลออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อเต็ม

เครื่องควบคุม

คุณสามารถเลือกแรงดันในการดำเนินงานได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องควบคุมแรงดันของ EXAIR ซึ่งมีมาตรวัดแรงดันรุ่น 9011รวมอยู่ด้วย