จุกเก็บเสียง

Mufflers

จุกเก็บเสียงของ EXAIR ช่วยลดเสียงรบกวนในพื้นที่ทำงานที่เกิดจากอากาศที่ออกมาจากกระบอกสูบ วาล์ว และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานลมอื่นๆ ตามมาตรฐาน OSHA 1910.95 คนงานจะต้องได้รับเสียงที่ไม่ดังเกินกว่า 90 dBA ในการทำงานกะละแปดชั่วโมงของการทำงาน 40 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ จุกเก็บเสียงช่วยทำให้โรงงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OSHA โดยการลดเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยซึ่งต่ำกว่า 90 dBA จุกเก็บเสียงยังกำจัดแรงดูดที่อันตราย จุกเก็บเสียงแต่ละแบบมีปริมาณอากาศที่ไหลผ่านที่สูงและแรงดันย้อนกลับที่ต่ำ ขนาดของ NPT ที่เป็นที่นิยมเหมาะสำหรับการติดต่อใหม่และการติดตั้งที่มีอยู่เป็นอย่างยิ่ง

EXAIR Mufflers

ประเภทของจุกเก็บเสียง EXAIR ที่มี

  • จุกเก็บเสียงทองเหลือง
  • จุกเก็บเสียงแบบแยกประเภท
  • จุกเก็บเสียงแบบผ่านตลอด
  • จุกเก็บเสียงสำหรับงานหนัก
จุกเก็บเสียง