เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิก

EFC™ Electronic Flow Control

เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิกของ EXAIR เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้อากาศอัดสำหรับการเป่า การเป่าแห้ง การเป่าเย็น การลำเลียง และการกำจัดไฟฟ้าสถิต เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิกประกอบไปด้วยเซนเซอร์ไฟฟ้าพลังแสงที่มีการควบคุมเวลาที่จำกัดการใช้อากาศอัดโดยการปิดเครื่องเมื่อไม่มีชิ้นส่วนอยู่ การควบคุมเวลาทำให้ง่ายต่อการปรับความต้องการในการใช้งานในขณะที่ให้ระยะการตรวจวัดที่ยืดหยุ่น

สำหรับบริษัทส่วนมากอากาศอัดใช้ไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิกถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการลดการใช้อากาศอัด ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของอากาศอัด มันจะเปิดลมเมื่อมีชิ้นส่วนอยู่เท่านั้น และจะให้ลมที่เพียงพอสำหรับงานใดงานหนึ่งเท่านั้น

เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิก EXAIR

การใช้งาน

 • การเป่าร่างกายโดยอัตโนมัติ
 • การทำความสะอาดแพ็กเก็จ
 • การเป่าแห้งชิ้นส่วนหลังจากการล้าง
 • การกำจัดฝุ่นก่อนการบรรจุหีบห่อ
 • การกำจัดเศษวัสดุ
 • การเติม
 • การกำจัดฝุ่นก่อนการพ่นสี
 • การกำจัดสิ่งปนเปื้อน
 • การเป่าเย็นชิ้นส่วนร้อน
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิต
 • การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ได้จากการหล่อแบบ
เครื่องควบคุมการไหลแบบอิเล็กทรอนิก EXAIR

ข้อได้เปรียบ

 • เชื่อมต่อกับไฟฟ้าได้ง่าย; 100-240VAC, 50/60Hz
 • สภาพแวดล้อม NEMA 4/IP66
 • เซนเซอร์กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก
 • ตั้งเวลาเปิด/ปิดได้แปดแบบ การทำงานเป็นจังหวะ และการควบคุมการถ่วงเวลา
 • การตั้งเวลาจาก 0.10 วินาที ไปจนถึง 120 ชั่วโมง

ข้อดีเพิ่มเติม

 • เซนเซอร์ทนน้ำและฝุ่นสำหรับการอ่านค่าที่แม่นยำใ
 • เซนเซอร์กันเสียงและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • เซนเซอร์สามารถใช้งานได้ในระยะไกลถึง 3 ฟุต (1 เมตร)