Gen4 ซูเปอร์มีดลมไอออน

Gen4® Super Ion Air Knife™

ซูเปอร์มีดลมไอออนของ EXAIR กำจัดไฟฟ้าสถิตจากพลาสติก สิ่งทอ เหล็กแผ่น และพื้นผิวของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีปัญหาการฉีกขาด การติด หรืออันตรายการไฟฟ้าดูด อากาศเป็นชั้นๆ กำจัดไฟฟ้าสถิต อนุภาค ฝุ่นและสิ่งสกปรกจากพื้นผิว ซึ่งสามารถปรับปรุงความเร็วในการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสะอาดของพื้นผิวได้อย่างมาก

ซูเปอร์มีดลมไอออนทำให้พื้นผิวเต็มไปด้วยไอออนกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ไกลถึง 20 ฟุต (6.1 ม.) กระแสลมที่เท่ากันทั่วทั้งความยาวจะไม่ทำให้พื้นผิวไม่เท่ากัน เช่น พื้นผิวของสิ่งทอ สามารถปรับแรงได้ตั้งแต่ “รมแรง” ไปจนถึง “ลมเบา” ซูเปอร์มีดลมไอออนใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มีปัญหาไฟฟ้าดูด และไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว

Gen4 Super Ion Air Knife ของ EXAIR มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 34% ที่แรงดันต่ำ ช่วยให้ได้ผลงานเช่นเดียวกันหรือดีกว่าซึ่งจะช่วยประหยัดอัดอากาศและเงิน

Gen4 ซูเปอร์มีดลมไอออน EXAIR

การใช้งาน

 • การทำความสะอาดสิ่งทอ
 • เครื่องจักรสำหรับหล่อขึ้นรูป
 • เครื่องทำแผ่นและเครื่องตัดขอบ
 • การทำความสะอาดชิ้นส่วน
 • การกำจัดฝุ่นก่อนพ่นสี
 • เครื่องห่อฟิล์ม
 • การทำความสะอาดแพ็คเก็จ
 • การเปิดและการใส่ถุง
 • อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์
Gen4 ซูเปอร์มีดลมไอออน EXAIR

ข้อได้เปรียบ

 • ใช้อากาศปริมาณน้อย
 • กระแสลมที่เท่ากันทั่วทั้งความยาว
 • เงียบ
 • มีประสิทธิภาพถึง 20 ฟุต (6.1 ม.)
 • ไม่มีไฟฟ้าดูด ไม่มีกัมมันภาพรังสี
 • กะทัดรัด ทนทาน ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ความยาวของระบบกระแสลมที่ไม่ขาดตอนที่ไม่จำกัด
EXAIR Super Ion Air Knife

ข้อดีเพิ่มเติม

 • ค่าบำรุงรักษาต่ำ
 • ปรับแรงและการไหลได้
 • ยอมรับชิ้นส่วน UL และรับรองโดย CE
 • ระบบสายดินแบบรวมเพื่อลดการเชื่อมต่อสายดินแบบแยก
 • สายหุ้มด้วยโลหะให้ความทนทานและการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้

ซูเปอร์มีดลมไอออนมีการทำงานอย่างไร

ซูเปอร์มีดลมไอออนมีการทำงานอย่างไร