Gen4 จุดไอออนไนซิ่ง

Gen4® Ionizing Point™

จุดไอออนไนซิ่งของ EXAIR เป็นเครื่องไอออนไนเซอร์แบบจุดเดียวที่กะทัดรัดที่เหมาะสำหรับการม้วน การคลาย หรือการผ่า มันสามารถติดตั้งผ่านท่อเพื่อกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากอากาศหรือวัสดุที่เคลื่อนที่ได้

จุดไอออนไนซิ่งที่ไม่มีไฟฟ้าดูดมีไอออนประจุบวกและลบที่มีความเข้มข้นสูงสำหรับการสลายตัวของไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็ว มันยังสามารถทำพื้นผิวต่างๆ ให้เป็นกลางได้ภายใน 2" (51 มม.) อีกด้วย

จุดหัวฉีดไอออนและแหล่งจ่ายไฟเป็นองค์ประกอบอะไหล่ของ UL ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับของสหรัฐฯ และแคนาดา และเป็นไปตามข้อกำหนดของ CE และ RoHS

Gen4 จุดไอออนไนซิ่ง EXAIR

การใช้งาน

  • การม้วน
  • การคลาย
  • การผ่า
  • การทำอากาศในท่อให้เป็นกลาง่
Gen4 จุดไอออนไนซิ่ง EXAIR

ข้อได้เปรียบ

  • ต้นทุนต่ำ
  • ไฟฟ้าสถิตสลายตัวอย่างรวดเร็ว
  • ไม่มีไฟฟ้าดูด
  • ไม่มีกัมมันตภาพรังสี
  • กะทัดรัด