มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิต

Static Meter

มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิตแบบดิจิตอลของ EXAIR ทำให้สามารถวัดไฟฟ้าสถิตด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย ในกรณีส่วนมากค่าแรงดันไฟฟ้าที่สูงจะแสดงถึงที่มาของปัญหาไฟฟ้าสถิต มิเตอร์จะแสดงแรงดันไฟฟ้าของพื้นผิวและขั้วไฟฟ้าของวัตถุได้สูงถึง ±20 kV เมื่อวัดในระยะห่างหนึ่งนิ้ว (25 มม.) ได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว

มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิตแบบดิจิตอลมีปุ่มกด “จับค่า” เพื่ออ่านค่าที่วัดได้ มีไฟเตือนแบตเตอรี่ต่ำและจะ “ปิดเครื่อง” อัตโนมัติ ปุ่ม “ศูนย์” เพื่อตั้งเครื่องให้เป็นศูนย์เพื่อรับรองความแม่นยำของค่าที่อ่านได้ ±5% ในระยะห่างหนึ่งนิ้ว (25 มม.) จากพื้นผิวที่มีประจุไฟฟ้า

มิเตอร์วัดไฟฟ้าสถิตแบบดิจิตอลมาพร้อมกับกล่องพลาสติกแข็ง และแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ อีกทั้งยังได้รับการรับรองความแม่นยำและการตั้งค่าเป็นไปตาม NIST (National Institute of Standards and Technology) สามารถตั้งค่าได้