หัวฉีดละออง

EXAIR Internal Mix Air Atomizing Spray Nozzle

ผสมหัวฉีดสเปรย์ หัวฉีดอากาศจะผสมของเหลวกับอากาศอัดเพื่อให้ได้ละอองที่มีความละเอียด สามารถใช้ได้กับของเหลวที่มีความหนืดสูงสุดที่ 300cP ในการฟีดทั้งของเหลวและอากาศต้องใช้แรงดัน

หัวฉีดละอองของเหลว หัวฉีดของเหลวไม่ต้องใช้อากาศในการทำงาน หัวฉีดจะสร้างละอองโดยการปั่นของเหลวและทำให้แรงตึงผิวของของเหลวแตกตัวผ่านทางเข้าที่มีความแม่นยำ หรือด้วยการทำให้ของเหลวกระทบกับพื้นผิวของหัวฉีด อัตราการไหลจะขึ้นอยู่กับแรงดันของเหลว