การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิก

ETC™ Electronic Temperature Control

ดิจิตอล ETC (การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิก) ของ EXAIR ให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสำหรับตู้อิเล็กทรอนิกของคุณ สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสูงสุดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อย ทำให้มีควาเย็นพอสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่เย็นจนเกินไปซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองอากาศอัด จอ LED ของ ETC จะแสดงอุณหภูมิภายในของตู้อิเล็กทรอนิก (°F หรือ °C) ที่จะถูกติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วยเครืองวัดอุณหภูมิ การควบคุมจะเปิดโซลินอยต์วาล์ว (ที่มาพร้อมกับเครื่อง) เมื่ออุณหภูมิภายในสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กรอบพลาสติกที่ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตของ ETC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ NEMA 12, 4, และ 4X (IP54 และ 66) (ไม่รวมเครื่องทำความเย็นตู้)

การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิก

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้

เครื่องทำความเย็นให้กับตู้มีการทำงานอย่างไร

เครื่องทำความเย็นให้กับตู้มีการทำงานอย่างไร

การควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิก